Funkcjonalność

WebHeroes bezpieczństwoSystem CMS WebHeroes - Bezpieczeństwo 

Każdy użytkownik otrzymuje swój identyfikator oraz hasło, istnieje możliwość dodawania nowych użytkowników do zarządzania stroną. Każdy CMS jest instalowany oddzielnie co wpływa na poprawę bezpieczeństwa strony internetowej.

Zamknij

Logowanie

Zaloguj się do strefy klienta


» Zapomniałem hasło
Zamknij

Napisz do nas

Formularz kontaktowyNapisz

Dane kontaktowe

PROSCAPE - WebHeroes.pl
ul. Niedziałkowskiego 24
71-410 Szczecin

Pn.-Pt. 10:00-18:00
Tel. 801 000 859
Tel. 91 881 21 92


info@webheroes.pl

Zamknij

Regulamin

§ 1 DEFINICJE

Pod warunkiem, że nic innego nie zostało zapisane w Regulaminie lub nic innego nie wynika z sensu Regulaminu, użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Administrator — podmiot świadczący Usługę na podstawie Umowy, którym 3wArt Adam Ożlański, z siedzibą w Białymstoku, ul.Warszawska 6a lokal 1. Numer kontaktowy 535 805 785 mail kontaktowy info@webheroes.pl Nip: 542-31-34-779

2. Regulamin — przedmiotowy dokument normujący prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora w związku z Usługą wraz z ewentualnymi załącznikami stanowiącymi jego integralną część;

3. Umowa – umowa pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem w przedmiocie świadczenia Usługi zawierana drogą elektroniczną na czas określony poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego;

4. Usługa – usługa świadczona przez Administratora na rzecz Użytkownika na podstawie Umowy zawartej w serwisie WebHeroes.pl. Specyfikacja usług jest dokładnie przedstawiona pod adresem http://webheroes.pl/strony/51-cennik/

5. Użytkownik — Osoba, która jako przedsiębiorca poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego zawarła Umowę i uzyskała dostęp do Usługi świadczonej przez Administratora.

§ 2 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Przedmiotem Regulaminu jest określenie zasad funkcjonowania Usługi oraz określenie praw i obowiązków Użytkowników a także praw i obowiązków Administratora jako stron Umowy.

2. Regulamin jest opublikowany na stronie internetowej www.webheroes.pl oraz jest ogólnodostępny.

§ 3 WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z USŁUGI

Niezbędnym dla korzystania z Usługi, w tym współpracy z oprogramowaniem WebHeroes, jest posiadanie przez Użytkownika:

1. komputera z oprogramowaniem pozwalającym na korzystanie z sieci Internet;

2. urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet;

3. dostępu do sieci Internet;

4. Przeglądarki internetowej Firefox 7 lub nowszej lub Internet Explorer 8 lub nowszej lub Chrome 15 lub nowszej, Opera 11.52 lub nowsza, Safari

§ 4 ZAWARCIE UMOWY 1. Zawarcie Umowy następuje z chwilą łącznego spełnienia warunków jak następuje:

a) wypełnienia formularza zamówienia znajdującego się na stronie internetowej http://webheroes.pl/zamowienie.php
b) akceptacji Regulaminu
c) wybraniu pakietu usługi (Dobry start, Równowaga, Bez konkurencji)

2. Użytkownik zobowiązuje się do podania w formularzu rejestracyjnym w szczególności zgodnych z prawdą swoich danych takich jak:

a) Jeżeli Użytkownik jest osobą prywatną. Imię i nazwisko, Adres, Login, Hasło, Adres e-mail, kod pocztowy, miasto, telefon kontaktowy
b) Jeżeli Użytkownik prowadzi działalność gospodarczą Imię i nazwisko, Adres firmy, Nazwa firmy, Nip, Login, Hasło, Adres e-mail, kod pocztowy, miasto, telefon kontaktowy

3. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna ze złożeniem oświadczenia następujących treści:

a) zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia bez zastrzeżeń;
b) dobrowolnie przystąpiłem do Umowy;
c) dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą.

4. Po zawarciu Umowy, Użytkownikowi umożliwione zostaje korzystanie z Usługi. Nadto, po zawarciu Umowy, Użytkownik otrzymuje dostęp do panelu klienta za pośrednictwem którego może kontaktować się z Administratorem w sprawie Usługi. Zarządzać swoją stroną internetową.\

5. Okres zawarcia umowy

a) Pakiet Dobry Start – umowa zawierana jest między Użytkownikiem a Administratorem na okres 6 miesięcy po upływie tego terminu Użytkownik może przedłużyć abonament według cennik zamieszczonego na stronie http://webheroes.pl/strony/51-cennik/
b) Pakiet Dobry Start oraz Bez Konkurencji – umowa zawierana jest między Użytkownikiem a Administratorem na okres 12 miesięcy po upływie tego terminu Użytkownik może przedłużyć abonament według cennik zamieszczonego na stronie http://webheroes.pl/strony/51-cennik/