Dlaczego nasze
oprogramowanie?

Funkcjonalność

Dzięki naszemu programowi możesz w bardzo prosty sposób zarządzać swoją stroną, szereg modułów sprawi że żadne zadanie nie sprawi Ci problemów.

Oszczędność

WebHeroes oferuje pakiety abonamentowe stron internetowych w niskich cenach. Dzięki temu masz możliwość doskonałej reklamy swojej firmy przy małych kosztach jej stworzenia!

Ciekawy design

Stworzymy dla Ciebie stronę internetową z unikalnym wyglądem (indywidualną grafiką!) nie opieramy się na szablonach, dzięki czemu doskonale wyróżnisz się na tle konkurencji.

Więcej
Zamknij

Logowanie

Zaloguj się do strefy klienta


» Zapomniałem hasło
Zamknij

Napisz do nas

Formularz kontaktowyNapisz

Dane kontaktowe

PROSCAPE - WebHeroes.pl
ul. Niedziałkowskiego 24
71-410 Szczecin

Pn.-Pt. 10:00-18:00
Tel. 801 000 859
Tel. 91 881 21 92


info@webheroes.pl

Zamknij

Regulamin

§ 1 DEFINICJE

Pod warunkiem, że nic innego nie zostało zapisane w Regulaminie lub nic innego nie wynika z sensu Regulaminu, użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Administrator — podmiot świadczący Usługę na podstawie Umowy, którym 3wArt Adam Ożlański, z siedzibą w Białymstoku, ul.Warszawska 6a lokal 1. Numer kontaktowy 535 805 785 mail kontaktowy info@webheroes.pl Nip: 542-31-34-779

2. Regulamin — przedmiotowy dokument normujący prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora w związku z Usługą wraz z ewentualnymi załącznikami stanowiącymi jego integralną część;

3. Umowa – umowa pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem w przedmiocie świadczenia Usługi zawierana drogą elektroniczną na czas określony poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego;

4. Usługa – usługa świadczona przez Administratora na rzecz Użytkownika na podstawie Umowy zawartej w serwisie WebHeroes.pl. Specyfikacja usług jest dokładnie przedstawiona pod adresem http://webheroes.pl/strony/51-cennik/

5. Użytkownik — Osoba, która jako przedsiębiorca poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego zawarła Umowę i uzyskała dostęp do Usługi świadczonej przez Administratora.

§ 2 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Przedmiotem Regulaminu jest określenie zasad funkcjonowania Usługi oraz określenie praw i obowiązków Użytkowników a także praw i obowiązków Administratora jako stron Umowy.

2. Regulamin jest opublikowany na stronie internetowej www.webheroes.pl oraz jest ogólnodostępny.

§ 3 WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z USŁUGI

Niezbędnym dla korzystania z Usługi, w tym współpracy z oprogramowaniem WebHeroes, jest posiadanie przez Użytkownika:

1. komputera z oprogramowaniem pozwalającym na korzystanie z sieci Internet;

2. urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet;

3. dostępu do sieci Internet;

4. Przeglądarki internetowej Firefox 7 lub nowszej lub Internet Explorer 8 lub nowszej lub Chrome 15 lub nowszej, Opera 11.52 lub nowsza, Safari

§ 4 ZAWARCIE UMOWY 1. Zawarcie Umowy następuje z chwilą łącznego spełnienia warunków jak następuje:

a) wypełnienia formularza zamówienia znajdującego się na stronie internetowej http://webheroes.pl/zamowienie.php
b) akceptacji Regulaminu
c) wybraniu pakietu usługi (Dobry start, Równowaga, Bez konkurencji)

2. Użytkownik zobowiązuje się do podania w formularzu rejestracyjnym w szczególności zgodnych z prawdą swoich danych takich jak:

a) Jeżeli Użytkownik jest osobą prywatną. Imię i nazwisko, Adres, Login, Hasło, Adres e-mail, kod pocztowy, miasto, telefon kontaktowy
b) Jeżeli Użytkownik prowadzi działalność gospodarczą Imię i nazwisko, Adres firmy, Nazwa firmy, Nip, Login, Hasło, Adres e-mail, kod pocztowy, miasto, telefon kontaktowy

3. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna ze złożeniem oświadczenia następujących treści:

a) zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia bez zastrzeżeń;
b) dobrowolnie przystąpiłem do Umowy;
c) dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą.

4. Po zawarciu Umowy, Użytkownikowi umożliwione zostaje korzystanie z Usługi. Nadto, po zawarciu Umowy, Użytkownik otrzymuje dostęp do panelu klienta za pośrednictwem którego może kontaktować się z Administratorem w sprawie Usługi. Zarządzać swoją stroną internetową.\

5. Okres zawarcia umowy

a) Pakiet Dobry Start – umowa zawierana jest między Użytkownikiem a Administratorem na okres 6 miesięcy po upływie tego terminu Użytkownik może przedłużyć abonament według cennik zamieszczonego na stronie http://webheroes.pl/strony/51-cennik/
b) Pakiet Dobry Start oraz Bez Konkurencji – umowa zawierana jest między Użytkownikiem a Administratorem na okres 12 miesięcy po upływie tego terminu Użytkownik może przedłużyć abonament według cennik zamieszczonego na stronie http://webheroes.pl/strony/51-cennik/